Technologie


Technologie i narzędzia przez nas używane
Aplikacje CRM ERP

Technologie i narzędzia

W naszej pracy używamy następujących technologii:

Języki programowania:
 • PHP
 • Javascript
 • C#
 • ASP.NET MVC
Frameworki MVC:
 • Laravel 4
 • Laravel 5
 • Phalcon
 • Codeigniter
 • MVC .NET
 • Zend
 • Symfony 1,2,3
 • własne
Frameworki Javascript:
 • Node.js
Biblioteki Javascript:
 • JQuery
 • JQuery UI
 • Three.js
 • colorbox.js
 • chosen.js


Biblioteki CSS:
 • Bootstrap
 • Foundation
 • Font awesome
Bazy danych:
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MS SQL
 • Sqlite
 • MongoDB
Serwery HTTP:
 • Apache
 • NginX
Środowiska:
 • Linux
 • Windows
 • Microsoft Visual Studio
 • MySQL Workbench
 • NetBeans
Wybrani klienci

 • System ERP
 • Strona internetowa
 • Oprogramowanie CRM
 • Systemy zarządzania
 • Strona internetowa
 • Strona internetowa
 • Serwis ogłoszeniowy
 • Oprogramowanie ERP
 • Panel SEO
 • System CMR
 • Strona internetowa
 • White Eagle
 • System ERP